fbpx
 

אז הסיפור הוא כזה … כאן, אין כלום, אולי פעם היה כאן משהו,
אבל כרגע – כלום, ריק, גורנישט, נאדה.
לא ברור איך הגעת לכאן, אבל תהיה בטוח שמישהו הולך לשלם על זה.
אם אתה כבר כאן – לא תציץ בפרויקטים האחרונים שלנו? כנס, כנס.